clock.png

De FAQ is nog in ontwikkeling. Nog aan paar dagen geduld.

Voorlopig verwijs ik naar een site die me betrouwbaar lijkt.

Dank voor jullie begrip.

Artsen Covid Collectief

Informatie en ontwikkelingen over het virus en de vaccins volgen elkaar snel op. Wij hebben bij de totstandkoming van dit document geprobeerd de meest recente literatuur op dit moment overzichtelijk samen te vatten, en we willen het document zo actueel mogelijk houden. Raadpleeg uw (huis) arts over persoonlijke vragen of uw situatie.