top of page
Les gens marchant

Dit is een paragraaf. Klik hier om je eigen tekst toe te voegen.

Vaccins

Volgens (Link)  Pierre Van Damme: 

“Waarom wij jonge kinderen moeten vaccineren.”

(Alle onderlijnde, blauwe tekst bevat een link)

 

Wij zijn in Vlaanderen goed bezig, nu wij bijna allemaal gevaccineerd zijn … de best gevaccineerde regio in Europa. We zijn al aan 80%. (12/9/2021)

 

Uit een rondvraag blijkt dat sommige ouders er desondanks niet veel voor voelen om ook hun kinderen te laten vaccineren. Kan u hier begrip voor opbrengen?

 

Enkele bezorgde ouders (link)  hebben met professionelen geprobeerd om een informatief document te maken over de coronavaccins. 

Hebt u een kritische geest? Wil u dit document eens grondig  bekijken?  

Dank bij voorbaat. 

 

Bent U er 100% gerust in om uw kinderen te laten vaccineren?

 

Kunt u, alvorens verder te gaan, de volgende 3 vragen beantwoorden (indien u dat nog niet gedaan hebt in bvb Test uw kennis van de www.coronaenquete.com)

 

 1. Het coronavirus … kan je zeggen hoe dodelijk het is? In het Engels noemen we het de Infection Fatality Rate: alle leeftijden (doorsnee bevolking) 100 mensen krijgen het virus, hoeveel zullen er sterven? Weet je het of aanvaard je te raden?

 2. Deze mortaliteit is bestudeerd door de WHO (een metastudie, onder verantwoordelijkheid van prof. Ioannidis), en het resultaat is medio oktober 2020 gepubliceerd. Maar (bijna) niemand weet dit. En in Vlaanderen gokken de meesten tussen 5% en 35%. Mijn vraag: vindt u het normaal of jammer, na anderhalf jaar dagelijkse berichtgeving over corona, dat bijna niemand weet wat er gepubliceerd is... dat bijna iedereen gokt, vreest, hoopt... Zelfs de meeste dokters weten het niet. Maar Marc Van Ranst zei recent zelf dat het op termijn om een verkoudheid gaat, dat het verzwakt.

 3. Vindt u dat een wetenschapper of arts die merkt dat er iets echt niet klopt, het recht heeft, of zelfs de plicht, om dit te melden? En zouden wij dat dan via de media moeten vernemen?  (link op 1min40 en 4min13 ). Indien u voor zo’n arts of wetenschapper die zijn reputatie ( en job! ) riskeert, respect hebt, dan beginnen zo meteen boeiende ontdekkingen! Wat is DE WETENSCHAP waarover zoveel te horen is? In wetenschappelijke kringen zijn er verschillende meningen, alleen komen die nu om één of andere reden niet aan bod. Wetenschap is per definitie nooit definitief en vooruitgang maakt men door uitwisseling en confrontatie met een open geest, onderzoek, …


 

Indien er twijfel is bij ouders om hun kinderen te laten vaccineren, is die vaak intuïtief.

Maar zijn wij goed ingelicht over deze vaccins? 

We proberen de aangeboden retoriek in een ruimer kader te plaatsen

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voor u verder gaat;

 1. Zoek correcte antwoorden op bovenstaande vraag 1 aub. Wij hebben getracht de meest correcte antwoorden hieronder te verzamelen.

 2. Ga enkel verder als u bvb belangenvermenging of overdreven focus niet 100% uitsluit. Dit zal u helpen om het vervolg te begrijpen.

 3. Check zeker de bronnen, geloof ook ons niet op ons woord. En help ons corrigeren indien nodig, waarvoor dank!

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Kritische geest gevraagd…

Zoals een groep specialisten in hypnose schreven

“Zoals wij het zien is begin 2020 vrijwel iedereen in die hypnose-staat terecht gekomen door de enorme shock van de pandemie. Die schok was zo groot dat hypnose bijna onvermijdelijk was. Ons onderbewustzijn stond totaal open en de kritische mind was ver te zoeken”

En verder : “Wanneer ben je uit hypnose? 

Kortweg:

1. UIT hypnose ben je als je weer verschillende standpunten kan innemen zonder al te heftige emoties om daarna bewust te kiezen voor datgene waar jij in wilt geloven. Vanuit vrije wil.

2. IN hypnose ben je als je gehecht bent aan jouw eigen verhaal en dat verhaal ziet als de énige waarheid. Dat bemerk je vaak doordat je anderen ‘op de kop wil timmeren’ omdat zij jouw waarheid niet aannemen. … “

 

Inhoudstafel document 

 1. Zijn deze vaccins noodzakelijk?

 2. Zijn deze vaccins toegelaten?

 3. Zijn deze vaccins effectief?

 4. Zijn ze veilig?

 5. Bronnen

 

Dit is ontworpen in samenwerking met heel wat professionelen uit de gezondheidssector, psychiaters en hypnotherapeuten.

 

Dit is een ontwerpdocument dat omwille van de dringende situatie al wordt gepubliceerd. 

Dank voor uw begrip.

De "vaccins" - Covid 19 …

( Alle onderlijnde, blauwe tekst (of cijfer) bevat een link.

Gelieve te melden indien een link niet langer werkt )

Zijn deze vaccins noodzakelijk?

1. Zijn deze vaccins noodzakelijk ?

 • Mensen denken vaak dat de corona sterftecijfers heel hoog liggen. Opgelet, we willen het menselijk lijden niet minimaliseren, niemand verliest graag een geliefde. Daarover gaat het niet.  Maar de dodelijkheid op het aantal ‘besmette personen’ (dus niet op de totale bevolking !) is gemiddeld 0,15% (1, 2 1u9min ) De perceptie ligt verkeerdelijk veel hoger. ( Gemiddelde Vlaming schat tussen de 5% en de 35%) Sterker nog: De Belgisch-Marokkaanse tegenhanger van Pierre Van Damme: Pr. Moncef Slaoui zegt “Wij zijn bezig met de menselijke soort te redden.” ( dankzij vaccinatiecampagne) (min 7). De dagelijkse rapportering van het aantal doden/besmettingen en de angst die daarmee door de media werd gecreëerd, helpen hieraan mee (4). Contrast met bvb deze dokter* in de medische wetenschap: hij  maakte op zijn site een “Flatten the fear document.”  Killervirus?
  Verassend genoeg legt Marc Van Ranst recent uit dat het coronavirus niet nieuw is, en dat het een verkoudheid wordt. Nog altijd geen woord over hoe (on-)gevaarlijk of dodelijk nu echt is.

 • Andere effectieve, betrouwbare en goedkope medicatie is beschikbaar ( zie 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 en 12), maar wordt ontmoedigd. Dokters die deze voorschrijven riskeren een hoge boete of schorsing door de Orde der Geneesheren indien ze vaccins in twijfel durven trekken. (13, 14)

 • Langs de media om krijgen de de indruk dat er wetenschappelijke consensus (min 5) is (15). Klopt dat? Wetenschappers met een andere mening worden wereldwijd gecensureerd, ook al waren ze voorheen gerenommeerd en gerespecteerd. Zelfs de uitvinder van de MRNA vaccins,  Dr R. Malone, roept op onmiddellijk te stoppen met de massavaccinatie (16). Hoe wetenschappelijk is wetenschap als die geen debat duldt ? (17, 18) Mogelijk voelt u nu dit: het kan toch niet zijn dat de virologen die onze regering adviseren, het mis hebben ( de juiste verhouding niet zien)? Wie weet denk je zoals die man die op straat bevraagd werd en boos zei: “Weet je dan niet wat wetenschappelijke consensus is?!” ( zie hieronder)

 • Het probleem is volgens heel wat mensen niet de ernst van het virus, maar de overbelasting van de zorg, vooral door niet gevaccineerden. Erika Vliegen legt hoe dat zit. Duidelijk genoeg?

Kan een mens zich vergissen? 

     Hebben de virologen die het anders bekijken en zich zorgen maken iets zinnigs te zeggen? Waarom is er geen debat? We horen al meer dan anderhalf jaar dat corona een zeer dodelijk virus is en dat de vaccins veilig zijn en efficiënt. De enige uitweg. Deze Prof. Geschiedenis noemt het regelrechte propaganda (min 2.55). Wie weet hebben we last van cognitieve dissonantie zoals men dat in de psychologie noemt. We kunnen iets bijna onmogelijk zien omdat we er zeker van zijn dat het niet waar kan zijn; het klinkt té verschillend. Helemaal normaal in deze situatie .              

 

Wie weet miste u de vorige wake-up-call, Meer dan 1.500 handtekeningen uit het medische en wetenschappelijke veld 14/8/2021, maar hopelijk deze niet.

Zijn deze vaccins toegelaten?

2.     Zijn deze vaccins toegelaten ?

 • Alle beschikbare vaccins zijn in testfase 3 (19). Iedereen die zich laat vaccineren neemt dus deel aan wat normaal een medisch experiment wordt genoemd, maar nu meestal zonder het te weten, zonder vergoeding (20) noch schadevergoeding in geval van ernstige bijwerkingen. Noch de firma, noch de regering, noch de verzekering zijn aansprakelijk bij dit medisch experiment.  https://rumble.com/vnpbdv-jim-hale-interview-with-dr-robert-malone.html

Uit de wet van 13/6/2021 (50): “de personen gemachtigd om geneesmiddelen aan het publiek af te leveren, en de andere gezondheidszorgbeoefenaars die het geneesmiddel toedienen, zijn niet aansprakelijk voor de schade die voortvloeit, rechtstreeks of onrechtstreeks, uit het feit dat het geneesmiddel niet vergund is” 

 • Ondanks het feit dat deze vaccins slechts voorlopig zijn goedgekeurd, wordt er grote druk uitgeoefend om ze te nemen (21), er wordt gepolariseerd, het nemen van dit experimenteel vaccin wordt gekoppeld aan o.a. grondwettelijk recht van vrij verkeer van personen (coronapas), mensen werkzaam in de zorg worden extra onder druk gezet. Vorig jaar helden, dit jaar ontslagen ? En dat middenin een pandemie ? (Frans interview)

 • Een plaatselijke krant kopte: “Een derde van de Amerikaanse krijgsmacht wil geen coronavaccin” …  deze vaccins zijn voorlopig nog niet verplicht gemaakt omdat die nog niet permanent en regulier zijn goedgekeurd.```

 • Bij een experimenteel middel dient er sprake te zijn vaninformed consent’ (22), je dient dus op de hoogte te worden gebracht van de risico’s. Dit is nu helemaal niet het geval, mensen gaan ervan uit dat het veilig is, men handelt vanuit ( blind?) vertrouwen. Hoeveel % van de mensen heeft door dat ze deelnemen aan een medisch experiment?

En nog iets wat velen van ons nog niet beseffen, maar ons vaccinatiepaspoort gaat vervallen. Zie volgend punt.

En hoe komt het dat de contracten niet openbaar zijn gemaakt ?

Zijn deze vaccins effectief ?

3.     Zijn deze vaccins effectief ?

 • men ‘gaat ervan uit’ dat er minder kans is om ziek te worden, maar je kan nog steeds ziek worden (23). Van Ranst probeert uit te leggen waartegen de vaccins je beschermen... (min 3.45)

 

 •  je kan nog steeds besmet worden en de besmetting doorgeven (24)

 

 •  heel mooi voorbeeld is het Engelse marineschip met enkel volledig gevaccineerde mariniers, 7 weken op zee, dus zonder enig contact, en toch een uitbraak (25)

 

 • wanneer je nog steeds besmet of ziek kan worden, is het vaccin dan effectief? (26) Wat is de zin van een 3e, 4e, 5e als ze niet grondig werken ? (27)

 

 •  Israël is koploper in het vaccineren van zijn bevolking, desondanks zijn de opnames en besmettingen er nog nooit zo hoog geweest (28). Men wil nu starten met het 4e vaccin, de coronapas vervalt wanneer je het laatst aangeboden vaccin (nu 3e) niet hebt genomen (29, 30). Hoeveel van zulke artikelen moeten er nog verschijnen eer onze frank valt? Ook in Gibraltar is vrijwel 100% van de bevolking gevaccineerd ( 2.35 vaccins per persoon ), ze hebben er hetzelfde probleem.

 

 • In België spreekt men reeds over een 3e prik (31), ook een jaarlijks vaccin kwam reeds ter sprake (32)

 

 • Door de ingevoerde coronamaatregelen (ontsmettingsgel, afstand, lockdowns, masker) hebben we onszelf verzwakt. Onze immuniteit kwam niet in contact met courante virussen en kon ons dus niet versterken (33, 34). Men vreest hierdoor een toename van zieken. Bij jonge kinderen zien we dit reeds vandaag. (35)

 • Wie corona heeft gekregen, heeft een natuurlijke immuniteit hiertegen opgebouwd die vele malen sterker is dan via een vaccin (36). Toch vinden de autoriteiten dat ook deze mensen het vaccin moeten krijgen, net zoals kinderen, voor wie coronavirus helemaal geen gevaar vormt (37)

Zijn ze veilig ?

4.     Zijn ze veilig ?

 • Normale ontwikkelingstijd van een vaccin is 10 à 15 jaar….(38) 

  • Een krant kopte: De optie dat het misgaat, hangt als een zwaard van Damocles boven je hoofd.” Lidia Oostvogels  (van Duitse farmaceut CureVac ) 25/4/2020

 • Tijdens deze periode worden bijwerkingen opgevolgd, mensen regelmatig gecheckt op diverse waarden, … Dit gebeurt nu niet, integendeel. Op mensen die overlijden binnen korte tijd na vaccinatie wordt er meestal geen autopsie gedaan.

 • aantal gemelde bijwerkingen en doden via FAGG (39), maar op welke basis wordt er geregistreerd?

 • De Tijd schrijft boven een grafiek “NAUWELIJKS OVERLIJDENS DOOR VACCINATIECAMPAGNE” Maar wat als dat net uw zoon is, of vrouw of… die al corona heeft gehad/ er mogelijk weinig of geen last van zou hebben gehad en nu dood is door het vaccin? ( zie deel 1 )

 

 • Het aantal meldingen van bijwerkingen bedraagt steeds slechts een fractie (men schat 1 à 10 %) van de realiteit :

  • Soms moeilijk om de link met het vaccin te zien (min 2.40, min 7) wanneer het probleem zich niet binnen de 48 uur voordoet.

  • meldingsprocedure is ingewikkeld

  • Men constateert een enorme toename van hartproblemen (myocarditis - ontsteking van de hartspier- en pericarditis - ontsteking van het hartzakje) bij gevaccineerde jonge mannen. Een link wordt meestal ontkend (42)

  • Vele vrouwen die in de eerste 3 maanden van de zwangerschap werden gevaccineerd, krijgen miskramen (43)

 •  Inzake bijwerkingen (44)

  • door de massale schaal van vaccinatie is het moeilijk om het effect ervan te onderzoeken, de controlegroep is zeer klein en kan verdwijnen. Kijk Gibraltar bvb

  • No more silence. Getuigenissen uit Israël

  • Uitvinder MRNA vaccins Dr Malone, roept op tot onmiddellijke beëindiging van de campagne (zie 16), alsook diverse professoren (45, 46; 47 en 48) Debat ( min 4 )  2 tenoren: Malone- Vandenbossche  Reportage Vaccin-Specialist Theo Schetters. 

 •   De bijsluiters  (49, zie lijst beneden)

 

Als ouders zijn we heel bezorgd rond de huidige sfeer van polarisatie. 

 

Wie de immuniteit van zijn kind op een natuurlijke manier wil opkrikken (bv via supplementen, homeopathie e.d.) wordt met de vinger gewezen, als egoïst bestempeld, uitgesloten soms. Je kan het gerust emotionele chantage noemen.  "Je doet het voor een ander“ . Zelfs onze premier maakt zich hieraan schuldig. Men gaat uit van de premisse ‘het vaccin is het enige middel, het is veilig en efficiënt’, kritiek wordt niet getolereerd. Maar er bestaan gelukkig ook mensen uit de politiek die het anders bekijken

 

Wie zich grondig informeert, kan die met gerust hart zeggen : “Ja, ik laat mijn kind vaccineren?”

Bronnen

5.     Bronnen

Een lijst van moedige belgische wetenschappers en artsen, die ondanks de druk wel hun visie durven proberen kenbaar te maken volgt.

Een lijst van linken die we bewust vrij beperkt hebben proberen houden. 

Eens je begint te zoeken blijkt er een heleboel info te zijn.

(1)   Pubemed global IFR of ~0.15%

(2)  Officiële reportage 1u 9 min- Frans

(3) Pr. Moncef Slaoui (min 7) zegt “Wij zijn bezig met de menselijke soort te redden.” ( dankzij vaccinatiecampagne) .

(4) Reportage Vaccintwijfel  : Hoe komt het dat Prof. Sociologie niet als dusdanig, maar als vaccin-twijfelaar voorgesteld en enkel hij en de kritische arts tegen  donkere achtergrond?

(5) HCQ Geneesmiddelen verzamelde studies HCQ. Noteer belang van vroegtijdige behandeling!

(6) HCQ gerandomiseerde studies

(7) Dr Zelenko heeft 5000 patiënten met succes behandeld

(8) Meijelse huisarts moet stoppen met experimentele behandeling coronapatiënten

(9)  Ik laat niemand meer dood gaan. Dr Rob Elens    HCQ          

(10) Kroatisch europarlementariër over HCQ

(11) Israeli scientist says COVID-19 could be treated for < $1/day

(12) Zelf voor immuniteit zorgen en besmette mensen behandelen

(13) Orde der Artsen zal streng optreden tegen antivaxdokters: ‘Coronavaccin 

(14)  Alle dokters die dit hebben ondertekend zijn ter verantwoording geroepen bij de Orde en riskeren schorsing

(15) Wat als… factcheckers écht onafhankelijk waren? Wel, dan fileerden zij ook de leugens op de vaccinatie-site van de Vlaamse overheid.

(16)  Uitvinder MRNA R. Malone wordt van Youtube verwijderd 

(17) 1 op 9 kinderen in de klinische studie UK ernstige bijwerking 

(18) Wetenschappers zijn geen voorstander van Covid-vaccins voor 12- tot 15-jarigen (UK) 

(19) Testfase  Volgens WHO

(20)  Info, voorwaarden, vergoeding en verzekering experiment UZLeuven

(21) Druk tot verplichting 

(22) Informed consent UHasselt

(23) Effectiviteit Volgens Officiële Campagne

(24) Prof. Pollard sprak zich uit tegen het massaal testen onder bevolking

(25) Covid outbreak on Navy flagship

Defence Secretary Ben Wallace said all crew on the deployment had received two doses of a Covid-19 vaccine and the outbreak was being managed.  

(26) Hartchirurg Fleming (3e video) Engels

(27) Theo schetters, Immunoloog en vaccinatie expert:  “gezonde mensen massaal vaccineren is onverantwoord”

(28) Israël : Nergens staan ze verder met vaccineren dan in Israël, toch zorgt ‘pervers effect’ voor trieste records: wat is er aan de hand?

(29) 3e prik in Israël nodig voor pas

(30) Zweedse Prof. over 5e vaccin om nog als ‘volledig gevaccineerd’ te worden beschouwd.        

(31) 3e prik in België

(32) Jaarlijkse prik ?

(33) Wetenschappelijke vereninging over lockdowns (Engels) (Hier met vertaling, intro en nabespreking)

(34) Knalcomeback gewone virussen  

(35) Meer kinderen in het ziekenhuis maar ze hebben geen corona

(36) Voldoende antilichamen voor je leven na covid (Engels)

(37) Tegen veralgemeende vaccinatie vooral voor kinderen en wie natuurlijke immuniteit heeft

(38) Ontwikkelingstijd  normaal 10 tot 15 jaar.  

(39) FAGG bijwerkingen tot 9 sept 2021

(40) Tegenvallende prestatie volgens Van Avermaet te wijten aan een verstoord immuunsysteem na zijn vaccinatie.”

(41) Wordt er uberhaupt een mogelijke link gezocht tussen het vaccin en het sterven van broer van Jens?

(42) 1 jongen op 5000 zal hartproblemen krijgen (Frans)

(43) Aantal miskramen in US

(44) Advocaat zet zich in voor slachtoffers en probeert te waarschuwen

(45) Artikel van dr Mercola (vertaald uit engels)  

(46) Vaccinspecialist Prof Theo Schetters : oproep om te stoppen

(47) 57 wetenschappers vragen onmiddellijke stop

(48) Prof hartchirurg Grandjean : waarom gaan we hiermee door

(49) Bijsluiters voorlopig goedgekeurde vaccins (zie rubriek 4)

1.      Janssen

2.     Moderna ( Spikevax)  

3.      Astrazeneca ( Vaxzevria )

4.    Comirnaty

(50)  Wet van 13/6/2021 Titel III, Hoofdstuk 2, art. 16

“de personen gemachtigd om geneesmiddelen aan het publiek af te leveren, en de andere gezondheidszorgbeoefenaars die het geneesmiddel toedienen, zijn niet aansprakelijk voor de schade die voortvloeit, rechtstreeks of onrechtstreeks, uit het feit dat het geneesmiddel niet vergund is”

(51) Wetenschappelijk hoofd WHO betrapt  

Iedereen die zich kritisch opstelt, wordt als anti-vaxxer of extreem rechts bestempeld of wat dan ook. Op de inhoud van de boodschap wordt niet ingegaan, enkel de boodschapper wordt hard aangepakt.

(52)  Mocht "De zevende dag" sceptici over corona vaccinatie uitnodigen voor een debat?

(53) Nobelprijswinnaar L. Montagnier

(54) Antropoloog (Frans)

(55) Dr. reanimatie specialist spreekt rechtuit, over efficiëntie en zelfbeschikkingsrecht (Frans)

Wanneer wetenschapper factchecker wordt, Premier De Croo “Pandemie van de niet gevaccineerden “ doorgelicht door Dr. Els Ooms. 18 en 21 sept.

 

Indien u zich nu beter geïnformeerd weet, wilt u misschien ook graag de petitie van Prof. Dr. Annemans ondertekenen? https://factor-v.be/nl/open-letters/wat-nu ( kan ook anoniem ) 

 

Tot slot, een beetje filosofie :

"...never give in, never give in, never, never, never - in nothing, great or small, large or petty - never give in except to convictions of honor and good sense."                Winston Churchill, Oct. 29, 1941

 

Appendix

Wat in dit document niet werd opgenomen :

 1. Economische gevolgen van deze corona-crisis.

 2. Gevolgen voor onze privacy.

 3. Gevolgen voor andere grondrechten.

 4. Gevolgen voor kinderen en jongeren, zowel op mentaal en sociaal vlak als op vlak van leerachterstand

enz. , zie vraag 4 van “Test je kennis” NB: nog volledig up-to-date te maken.

bottom of page